Thích Ca Phật Đài

Bức tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật trên đỉnh Bà Nà uy nghi, cao 27m màu trắng. ngang gối 14m, thiền định trên đài sen cao 6m, tượng được xây bằng xi măng cốt sắt do thợ cả Nguyễn Quang Xô đảm nhận, đặt tại Chùa Linh Ứng Bà Nà, ở độ cao tầm 1.400m

Tượng Phật Thích Ca
Tượng Phật màu trắng giữa nền trời màu xanh
Tượng Phật Thích Ca trên Bà Nà
Tượng Phật Thích Ca được chụp trực diện phía trước
Thích Ca Phật Đài
Khi lên đến Phật Đài, không một khách nào bỏ lở cơ hội chụp 1 bức ảnh để làm kỹ niệm
Tượng Phật nhìn từ phía sau
Tượng Phật chụp từ phía sau
Tượng Phật chụp từ xa
Tượng chụp tầm ngang và từ xa phía sau
Tượng Phật chụp nghiên
Tượng chụp góc nghiên
Bài viết liên quan