Miếu Bà

Miếu Bà

Thuở ấy, khi Bà Nà – Núi Chúa còn hoang sơ, âm u, cư dân làm nghề rừng còn thưa thớt, trong dân giang vẫn lưu truyền câu “Nhất Cọp Bà Nà, nhì ma Phúc Tửu”. Vì thế, người dân thường thờ cúng thần linh, các “Bà” để cầu cho cuộc sống bình an, yên ổn. Tư liệu của Bác sỹ Pháp Albert Sallet còn ghi rõ, đó là vị thần thiện nữ giới mà người ta gọi là Đức Bà: mọi người đều tôn kính.

miếu Bà - Bà Nà
miếu Bà – Bà Nà

Các quan cai trị người Pháp lên khai phá Bà Nà – Núi Chúa xưa cũng tỏ ra kính cẩn những truyền thuyết về Bà. Họ cho lập miếu thờ Bà từ năm (1931). Trên bia khắc rõ tên quan công sứ Pháp La Borde, quan đại lý Spick. Miếu Bà ra đời từ đó…

Chiến tranh giăc giã, súng đạn kéo dài liên miên nhưng Miếu Bà vẫn không bị tàn phá. Dân đi rừng Bà Nà đặc biệt kiêng nể và rất quan tâm gìn giữ Miếu Bà. Miếu Bà hiện đã được trùng tu, nâng cấp và trở thành điểm dừng chân của du khách hành hương viễn cảnh, cầu nguyện cho những điều may mắn, an lành,…

Bài viết liên quan