Lịch vận hành cáp treo

Cáp treo Bà Nà vận chuyển khách có 2 tuyến, lịch vận hành cáp treo Bà Nà được thể hiện như bên dưới, nhưng lịch vận có thể thay đổi mà không báo trước
TUYẾN CÁP SUỐI MƠ – BÀ NÀ

Mỗi ngày có 12 chuyến

 CHUYẾN  GIỜ
 01  7h30′ – 7h45′
 02  8h30′ – 8h45′
 03  9h30′ – 9h45′
 04  10h30′ – 10h45′
 05  11h30′ – 11h45′
 06  12h30′ – 12h45′
 07  14h00′ – 14h15′
 08  15h00′ – 15h15′
 09  16h00′ – 16h15′
 10  17h00′ – 17h30′
 11  19h00′ – 19h15′
 12  21h00′ – 21h15′

 

TUYẾN CÁP DEBAY – MORIN

mỗi ngày có 7 chuyến

 CHUYẾN  GIỜ
 01 7h30′ – 9h30′
 02 10h00 – 12h30′
 03 13h00-14h00
 04  14h30′ – 15h30′
 05 16h00 – 17h30′
 06 18h45′ – 19h30′
 07  20h45′ – 21h30′