Hà Nội đi Cát Bà(đi rừng Quốc gia Cát Bà giữa tour)

Hà Nội đi Cát Bà(đi rừng Quốc gia Cát Bà giữa tour)

Điểm xuất phát: Hà Nội

Điểm đến: Cát Bà

Số KM: 450

Thời gian: 1 Ngày

Cho thuê xe 45 chỗ đi Hà Nội - Cát Bà(đi rừng Quốc gia Cát Bà giữa tour)  - Hà Nội

Số KM : 450km

Đặt xe

Các chuyến đi khác

Chuyến đi Thời gian Đơn giá
Hà Nội đi Nam Định (Đền trần, Phủ dày, Cổ lễ) Liên hệ sales để có giá tốt
Hà Nội đi Lào Cai (Đền Ông Hoàng Bảy) 4 ngày Liên hệ sales để có giá tốt
Hà Nội đi Phú Thọ (Đền Hùng)- Hà Nội Liên hệ sales để có giá tốt
Hà nội - Yên tử, Đền Cửa Ông, Đền Cặp Tiên - Côn Sơn Kiếp Bạc - Hà Nội Liên hệ sales để có giá tốt